Ispravak Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/1994)