Otvoreni proračun je novopokrenuta aplikacija kojom Grad Rijeka na jednostavan i lako pretraživ način široj javnosti daje uvid u proračunske isplate u realnom vremenu i to ne samo isplate iz proračuna gradske uprave, nego i svih ustanova i ostalih tzv. korisnika proračuna koji su objedinjeni u sustavu Riznice.

Riznica je  složeni sustav proračunskog i financijskog upravljanja javnim novcem. To je sustav koji organizacijski i informacijski objedinjuje pripremu i izvršavanje proračuna, računovodstvo te upravljanje novčanim sredstvima i zaduženjima proračuna i proračunskih korisnika.  Platni promet korisnika riznice odvija se putem jedinstvenog računa riznice.  Svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju se na jedinstveni račun riznice, te se s njega vrše sve isplate. Isplatitelji su svi proračunski korisnici riznice. Korisnici riznice Grada Rijeke su upravni odjeli Grada Rijeke, 3 dječja vrtića, 23 osnovne škole, Centar za odgoj i obrazovanje, Centar za autizam, Dom mladih, Dječji dom Tić, Psihijatrijska bolnica Lopača,  Gradska knjižnica Rijeka, Muzej Grada Rijeke, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, HNK Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka, Art-kino, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Agencija za društveno poticanu stanogradnju, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke, te vijeća nacionalnih manjina i mjesni odbori.

Aplikacija Otvoreni Proračun dio je daljnjeg razvoja transparentnosti rada Grada Rijeke, a osim svih isplata iz proračuna nudi i sve ugovore i narudžbenice koji predstavljaju temelj za te isplate. Podacima koji su kroz ovu aplikaciju dostupni, zainteresirana javnost je mogla i do sad pristupiti, no sada su pristup i pretraživanja podataka bitno olakšani zahvaljujući aplikaciji koja je izrađena za ove potrebe. U ovom je projektu moguće pratiti isplate svih korisnika Riznice počevši s 1. siječnjem 2021. godine. Zbog poštovanja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka pojedini su podaci unutar aplikacije zaštićeni, poput OIB-a i drugih osobnih podataka fizičkih osoba no sve su ostale informacije koje predstavljaju transparentan uvid u proračunska izdvajanja dostupne. U aplikaciji je za svaku isplatu moguće vidjeti koji je subjekt isplatitelj, koji je subjekt primatelj, kada je isplata izvršena, što joj je temelj, koliki je iznos isplaćen, koje aktivnosti se tiče ta isplata i koja joj je svrha prema proračunskom planu.