UPRAVNO VIJEĆE

 

Član upravnog vijeća

Anto Domić, dipl.ing.
ČLAN

Predsjednik upravnog vijeća

Vedran Sabljak, ing.
PREDSJEDNIK

Član upravnog vijeća

Frano Saftić, mag.oec.
ČLAN
 

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i dva člana koje imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke na vrijeme od četiri godine, a aktualno Upravno vijeće imenovano je na mandat od 12/2021 do 12/2025.
 
Upravno vijeće radi na sjednicama. Sadržaj, dnevni red, prijedlozi, izvješća, odluke i drugi materijali sa svih održanih sjednica upravnog vijeća agencije objavljuju se konološki te po tematskim kategorijama na koje se odnose.