OBAVIJEST O NAČINU KOMUNIKACIJE U VRIJEME COVID-19 VIRUSA

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke ovim putem obavještava da će, s ciljem suzbijanja i širenja virusa COVID-19 (koronavirusa), od 19. ožujka 2021. godine komunikaciju odvijati putem telefona i elektronski a osobno po dogovoru.

Kontakt adresa: apos@rijeka.hr

Kontakt broj: 051/209-267