07.09.2018.

ZAKLJUČCI ISTRAŽIVANJA

Projekt je započeo u ožujku 2018. godine, a završen je u rujnu 2018. godine. Provedenim istraživanjem zaključuje se da se numeričkim modeliranjem stanja zraka unutar zatvorenih stambenih prostora može projektiranje novih zgrada više prilagoditi čovjeku i njegovim aktivnostima. Očekivani rezultati istraživanja postignuti su i prezentirani u priloženom izvještaju, a odnose se na utvrđivanje kvalitete života u stanu uslijed životnih navika stanara, izrađen je model prostornog pronosa vlage unutar postojećih stambenih jedinica uslijed životnih navika stanara te postupovnik s prijedlogom ponašanja. Rezultati istraživanja prezentirani su u znanstvenom radu koji je prihvaćen za prezentaciju na međunarodnom znanstvenom skupu PBE 2018 te objavu u zborniku radova s navedenog znanstvenog skupa, a slijedi njihova prezentacija na međunarodnim znanstvenim skupovima koji se bave problematikom kvalitete života u prostornim jedinicama te upravljanje istima. Prava vrijednost ovog istraživanja nije u pukoj obradi i interpretaciji goleme količine prikupljenih podataka niti u notornom zaključkom kako u izgrađenim stanovima uz nepromijenjene navike stanara vlagu treba ukloniti odvlaživanjem, već u matematičkom modelu koji je prvi put izrađen za potrebe ovog istraživanja a u kojem je prikazan pronos vlage kroz prostor i njen odnos s temperaturom zraka u prostoru i vremenskim uvjetima u okolini. Prikupljeni podaci i izrađeni model poslužit će kao osnova za daljnja istraživanja, ali i provjeru projektiranih rješenja u budućim gradnjama s ciljem otklanjanja pojave vlage u novoizgrađenim stanovima. Ujedno, model može poslužiti kao podloga za precizniju provjeru projektiranih ili ugrađenih mjera energetske učinkovitosti u promatranju odnosa postignutih ušteda u potrošnji energije za grijanje i hlađenje u odnosu na potrebe za odvlaživanjem nastale vlage.