09.06.2022.

Izjava o pristupačnosti

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke koje se nalazi na adresi https://apos.hr/

Stupanj usklađenosti 

Mrežno sjedište https://apos.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te prema smjernicama norme Web Content Accessibility Guidelines ​(WCAG).
 
Neusklađenosti su označene u Obrascu za početnu samoprocjenu:
 

ELEMENTI PRISTUPAČNOSTI PRISTUPAČNOST OSIGURANA
DA NE NIJE PRIMJENJIVO NE MOGU PROCIJENITI
koriste li se za tekst jednostavni, čitljivi fontovi bez serif obilježja X      
je li sav tekst poravnan po lijevoj margini X      
je li moguće promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja)   X    
postoji li opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom   X    
je li dobar kontrast teksta, tekstualnih okvira i slika u odnosu na pozadinu stranica X      
postoji li opcija promjene kontrasta na stranici   X    
jesu li jasno označeni bljeskajući elementi stranice   X    
sadrže li slike, grafovi i dijagrami <alt> atribute   X    
sadrže li slike grafovi i dijagrami kratki tekstualni opis X      
ima li opis funkcija slike prednost pred opisom njenog sadržaja   X    
odabiru li se izbornici klikom na poveznicu umjesto prelaskom preko nje X      
jesu li poveznice u tekstu na stranici podcrtane ili označene na drugi jasan način X      
jesu li poveznice deskriptivne i pružaju li informaciju o sadržaju na koji vode X      
imaju li video zapisi podnaslove na hrvatskom jeziku     X  
jesu li  na snimljenim audio i video materijalima zvukovi jasni i razumljivi     X  
je li veličina ikona zadovoljavajuća X      
je li moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje samo putem tipkovnice X      
jesu li datoteke (.pdf, .xls, .doc i slično) dostupne u formatu u kojem ih može pročitati čitač ekrana X      

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • - Nije moguća promjena veličine slova bez gubitka okolnog teksta (sadržaja)
  • - Ne postoji opcija uključivanja fonta za osobe s disleksijom
  • - Ne postoji opcija promjene kontrasta na stranici
  • - Bljeskajući elementi stranice nisu jasno označeni
  • - Slike, grafovi i dijagrami ne sadrže <alt> atribute
  • - Opis funkcija slike nema prednost pred opisom njenog sadržaja

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 09. lipnja 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Izjava je zadnji put preispitana 09. lipnja 2022. a ista će se revidirati po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da nas o tome obavijeste putem elektroničke pošte: apos@rijeka.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr