VAŽEĆE LISTE PRVENSTVA

OSNOVNA LISTA

Osnovnu listu prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje iz 2013. možete vidjeti ovdje

Ažuriranu Osnovnu listu prvenstva od 23.09.2021. (podnositelji zahtjeva koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja) možete vidjeti ovdje

Ažuriranu Osnovnu listu prvenstva od 23.09.2021. (podnositelji zahtjeva koji ne stječu prvi puta stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja) možete vidjeti ovdje
 

DOPUNSKA LISTA

Dopunsku listu prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje iz 2015. možete vidjeti ovdje

Ažuriranu Dopunsku listu prvenstva od 08.08.2022. (podnositelji zahtjeva koji prvi puta stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja) možete vidjeti ovdje

ROK VAŽENJA

Informaciju o produljenju roka važenja lista prvenstva do 03.07.2021. možete vidjeti ovdje

ODLUKE GRADA RIJEKE

Program društveno poticane stanogradnje odvija se prema Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 6/13 i Službene novine Grada Rijeke 1/14 i 12/14).
 

Osnovna Konačna lista prvenstva potencijalnih kupaca stanova koji se grade prema programu društveno poticane stanogradnje (2013.)

Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva te odlučivanja o podnijetim prigovorima Grad Rijeka objavio je 3. srpnja 2013. godine Konačnu listu prvenstva potencijalnih kupaca stanova koji se u Rijeci grade prema programu društveno poticane stanogradnje. Konačna lista prvenstva se dostavlja Ageniciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS) temeljem koje će se redoslijedom pozivati podnositelji zahtjeva radi utvrđivanja platežne sposobnosti te prodaje stanova, odnosno  sklapanje predugovora odnosno ugovora o kupnji stanova. Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednoga stana. Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti odgovarajući stan u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva koje je naveo u zahtjevu,  s tim da se odgovarajućim stanom smatra stan veličine oko 35 m² korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m². Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji odnosno veći stan navedenog ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m². Podnositelji zahtjeva po pozivu APOS-a pred Povjerenstvom obavljaju neposredan izbor stana prema redoslijedu uvrštenosti na konačnu Listu prvenstva s napomenom da su oni podnositelji zahtjeva koji kupuju stan uz obročnu otplatu dužni prije neposrednog izbora stana dokazati svoju platežnu (kreditnu) sposobnost. Podnositelj zahtjeva koji je uvršten na konačnu Listu prvenstva, a koji se ne odazove pozivu APOS-a na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana ili mu je poziv nemoguće dostaviti, gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci. Podnositelj zahtjeva koji se uredno odazvao pozivu APOS-a ali nije iskoristio mogućnost kupnje stana koji je u trenutku odabira bio raspoloživ za prodaju, ne gubi mogućnost kupnje stana prema ovoj Odluci, ali tu mogućnost može iskoristiti  ukoliko se u roku važenja Liste prvenstva pojave novi stanovi raspoloživi za prodaju odnosno ukoliko se neki od stanova koji su bili raspoloživi za kupnju u trenutku poziva na odabir nisu prodali.
 

Dopunska lista prvenstva za kupnju stanova koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (2015.)

Nakon provedenog postupka prikupljanja zahtjeva, obrade svakog pojedinog zahtjeva te odluke o prigovorima na objavljeni prijedlog Dopunske liste, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavio je 18. ožujka 2015. godine konačnu Dopunsku listu prvenstva za kupnju stanova koji se grade po programu društveno poticane stanogradnje. Konačna Dopunska lista dostavlja se Agenciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke (APOS-u) koji na temelju iste obavlja prodaju raspoloživih stanova. Postupak odobravanja zahtjeva za kupnju stana po Dopunskoj listi provest će se nakon što se svi raspoloživi stanovi ponude svim podnositeljima zahtjeva s osnovne Liste prvenstva. Podnositelj zahtjeva ima pravo na kupnju samo jednog stana. Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti stan koji je odgovarajući u odnosu na broj članova obiteljskog domaćinstva koje je naveo u zahtjevu. Odgovarajućim stanom smatra se stan veličine oko 35 m2 korisne površine stana za jednu osobu, odnosno za svaku daljnju osobu još oko 10 m. Podnositelj zahtjeva ima pravo kupiti i manji odnosno veći stan od navedenog ako je takav stan raspoloživ, pod uvjetom da razlika ukupne površine stana koji se kupuje ne prelazi 20 m2.